Reference

Seznam vybraných referencí:

Alternativní výchovně-vzdělávací, rehabilitační a muzikoterapeutické projekty:

 • ZŠ speciální a MŠ speciální, Nový Jičín, 2000-2008, asistent speciálního pedagoga, alternativní hudebně-pohybová výchova, později speciální pedagog se zaměřením na muzikoterapii u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, muzikoterapeutická metodika na podporu a rozvoj biopsychosociálních kompetencí u žáků v ZŠ speciální, výzkum, ověřování, konzultace, interní i externí spolupráce.
 • Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, 2002-2005, muzikoterapie u klientů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.
 • Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených (dnes Centrum setkávání, o.s.) a ÚSP Denní pobyt pro mentálně postižené (dnes Sociální služby města Přerova – Denní pobyt), Přerov, 2003-2006, Muzikoterapie u klientů s mentálním postižením a projekt S hudbou kolem světa
 • Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií (Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici), Praha, 2005-2006, projekt Muzikoterapie u dětí se sociálně zdravotními riziky.
 • Dětský domov a Školní jídelna Olomouc, 2006-2008, vychovnatel, speciální pedagog, projekty: hudební klub Rytmus, tématické poznávací výlety, Praktické životní dovednosti pro děti a mládež v prostředí dětského domova, pracovní a eko-dílny.
 • ASTRA, centrum volného času, Frenštát p.R., příspěvková organizace, tématické a rehabilitační pobyty v přírodě - indiánské tábory pro zdravé děti i s handicapem, víkendové akce.
 • Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě - středisko pro volný čas dětí a mládeže, školské zařízení, služby v oblasti výchovy, vzdělávání, rekreace a osvěty pro širokou veřejnost. Akce Den Země, S hudbou kolem světa, hudebně-pohybové programy pro děti a rodiče, prezentace etnických hudebních nástrojů s besedou.

Lektorská činnost:

 • ZŠ speciální a MŠ speciální, Nový Jičín, 2005-2011, sdílení odborných zkušenosti a dovedností v rámci seminářů pořádaných Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, semináře pro speciální pedagogy a asistenty, zaměřené na rozvoj žáků s mentálním a kombinovaným postžením, akreditace MŠMT.
 • Univerzita Palackého v Olomouci, 2004-2005, Katedra hudení výchovy a speciální pedagogiky, pořádání muzikoterapeutických seminářů a prezentací pro studenty pedagogické fakulty.
 • Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií (Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici), Praha, 2006, workshopy pro zdravotní a pedagogický personál, podpůrné techniky muzikoterapie pro děti s vývojovým postižením a psychohygiena. Společně s Michalem Petrem (psycholog, terapeut).
 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), Praha, 2008-2011, dvoudenní odborné kurzy pro speciální pedagogy a asistenty, česká muzikoterapeutická metodika Hudba těla (Vilímek, Břicháčková, 2008), teorie a praxe, akreditace MŠMT.
 • Akademie Alternativa, soukromá vzdělávací instituce, Olomouc, 2006-2009, akreditovaná MŠMT, dvoudení workshopy pro studenty tříletých umělecko-terapeutických oborů, zaměření speciální pedagogika a muzikoterapie, metodika Hudba těla a sebezkušenostní techniky zaměřené na komunikaci a sociální dovednosti.
 • Resocia, o.s. a Středisko výchovné péče v Přerově, od 2008, realizace vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky akreditovaných v rámci DVPP a vzdělávacích programů pro další pomáhající profesionály, půldenní workshopy s prvky muzikoterapie zaměřené na sebezkušenost, komunikační a sociální dovednosti (vychovatelé, učitelé, metodici prevence, asistenti).
 • Edukační muzikoterapie, Tloskov, muzikoterapeutický výcvik při UK v Praze, 2011, dvoudení workshop, teorie a praxe muzikoterapeutické metodiky Hudba těla, sebezkušenostní techniky, neverbální komunikace a muzikoterapie ve speciální pedagogice.
 • Základní a speciální školy, jednodenní nebo dvoudenní metodické a sebezkušenostní workshopy pro speciální pedagogy a asistenty, teorie a praxe muzikoterapeutické metodiky Hudba těla. od 2009, vybrané reference: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno / Základní škola praktická a Základní škola speciální, Kroměříž / Základní škola a Praktická škola, Opava / ZŠ speciální a MŠ speciální, Nový Jičín / Základní škola speciální při ZŠ Blatná a další.
 • Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město, od 2011, jednodenní workshop Využití muzikoterapeutických postupů v pedagogické praxi pro učitelky MŠ, učitele ZŠ, speciálním pedagogům a asistentům.