Projekty

Lektorská činnost:
 • Kulturní a výchovně-vzdělávací programy pro školská a sociální zařízení (S hudbou kolem světa, Praktické životní dovednosti dětí a mládeže, Z pravěku do matrixu, Kořeny života)
 • Česká muzikoterapeutická metodika HUDBA TĚLA pro speciální pedagogy a pedagogické pracovníky (NÚOV v Praze, www.nuov.cz - dříve IPPP ČR, státní i soukromé organizace, viz reference). Metodika Hudba těla vznikla jako spoluautorský počin na základě několikaleté spolupráce s kolegyní Mgr. Marií Beníčkovou, Ph.D. (dříve Břicháčkovou). Poprvé vydána v roce 2008 Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR v rámci projektu Možnosti využití muzikoterapie u žáků v ZŠ speciální. (Břicháčková, Vilímek, 2008). V roce 2010 vyšel třídílný článek v časopise Speciální pedagogika (Univerzita Karlova v Praze).
 • Komunikační a sociální dovednosti pro pedagogické a sociální pracovníky.
 • Výuka hry na didgeridoo (individuální výuka, skupinové workshopy)

        

 • CD 1 - Výuka hry na didgeridoo I. - metodika pro začátečníky a mírně pokročilé hráče, možnost objednat ZDE.
 • CD 2 - Výuka hry na didgeridoo II. - interaktivní tréninkový materiál pro pokročilé a koncertní hráče, možnost objednat ZDE.
Kulturní a výchovně-vzdělávací akce
 • CAVE BEAT   www.cave-beat.org

 • Mezinárodní benefiční festival v jeskyních s názvem CAVE BEAT pořádá občanské sdružení JESKYNNÍ TEP o.s. (výchovně-vzdělávací a kulturní akce) ve spolupráci se Správou jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz) a Správou CHKO Moravský kras (www.moravskykras.ochranaprirody.cz). Akce navazuje na benefiční koncertní pouť DIDGERIDOO V JESKYNI započatou v roce 2011. Hlavním tématem putovního festivalu CAVE BEAT je „PŘÍRODA, ČLOVĚK a UMĚNÍ“ s cílem vytvoření podmínek pro hravý dialog pravěkých jeskynních prostor s živou akustickou hudbou a zpěvem, který nabídne návštěvníkům nevšední umělecký, smyslový a emoční zážitek. Podvečerní umělecká vystoupení se konají od dubna do září v sedmi moravských jeskyních. Polovina z příjmu ze vstupného je věnována podpoře zážitkových výchovně-vzdělávacích a ekologických programů pro 1. stupeň základních škol.

      

 • Projekt KOŘENY ŽIVOTA - celodenní výchovně-vzdělávací a ekologický program pro žáky 1. stupně základních škol v prostředí archeologicky významných moravských jeskyní a okolní přírodě. Během netradiční návštěvy jeskyně a celodenního putování přírodou s tematickými stanovišti si žáci osvojí praktické dovednosti spojené s pobytem v přírodě, získají představu o životě v pravěkých dobách a dozvědí se zajímavosti o přírodním a společenském vývoji v kontrastu současné moderní civilizace.

 • DIDGERIDOO V JESKYNI  www.didgeridoovjeskyni.cz

 • Mezinárodní benefiční festival DIDGERIDOO V JESKYNI pořádá občanské sdružení JESKYNNÍ TEP o.s. (výchovně-vzdělávací a kulturní akce) ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou Jeskyně Výpustek u Křtin v Moravském krasu (jeskyně s největší kapacitou v ČR, až 1.000 lidí).  Nyní jednodenní akce konaná v Jeskyni Výpustek a v areálu před jeskyní, se zrodila z putovní benefiční koncertní poutě DIDGERIDOO V JESKYNI v roce 2011, kterou jsem uspořádal s přáteli kolem nástroje didgeridoo.
  Didgeridoo je dechový hudební nástroj australských domorodců, který patří k nejstarším na Zemi. Mezi pravěkým prostorem jeskyně s původní akustikou a hráči na didgeridoo vzniká experimentální a zároveň hravý dialog, který přináší návštěvníkům festivalu neopakovatelný umělecký zážitek. Součástí festivalu jsou hudební a taneční dílny konané před jeskyní, prezentace výrobků chráněných dílen a výrobců netradičních hudebních nástrojů, ochutnávka potravin ekologického zemědělství, čajovna v jurtě a v neposlední řadě nevšední setkání tuzemských a zahraničních hráčů na didgeridoo.

            

 • Projekt MUZIKOTERAPIE V KOJENECKÉM ÚSTAVU SZPD V OLOMOUCI
 • Benefičním záměrem festivalu Didgeridoo v jeskyni je podpora komplexního systému péče o děti se  sociálně zdravotními riziky umístěných v prostředí kojeckého ústavu. Muzikoterapie je jedna z cest, která může zlepšit tělesný, psychický i sociální rozvoj těchto dětí. Projekt Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je podporován poměrnou částí příjmu z festivalového vstupného (dle ekonomické situace akce) a příspěvky výrobců nebo hráčů. Projekt navazuje na zkušenosti s využitím muzikoterapeutických postupů v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 (od r. 2005), na kterém jsem se podílel jako speciální pedagog se zaměřením na muzikoterapii. Cílem projektu Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je zavést dlouhodobou nabídku podpůrné formy umělecké terapie pro děti v prostředí kojeneckého ústavu a pokusit se zmírnit dopady sociálně zdravotních rizik.
Hudební skupina
 • LIDOTEP  bandzone.cz/lidotep

 • Lidotep se zrodil během nočního dobrodružství 26.června 2011 v Českém ráji pod jedním magickým skalním převisem. Stalo se tak po šestém jeskyním koncertě v Bozkovských dolomitových jeskyních během konání 1. ročníku benefiční koncertní pouti DIDGERIDOO V JESKYNI 2011. Uskupení tvoří potulné jádro (Zdeněk Vilímek, Mira Hepil, Marian Vajčner) a stabilní obal - přátelé a muzikanti z Moravy hrající na všelijaké hudební nástroje - klarinet, kytara, djembe, housle, grumle, flétna, bicí, mandolína apod. v doprovodu klasického i alikvotního zpěvu.

      

 • Potulné jádro: Zdeněk Vilímek - dřevěné a teleskopické didgeridoo, kytara, zpěv, perkuse  /  Miroslav Hepil  - dřevěné a teleskopické didgeridoo, čaringa, perkuse, zpěv  /  Marian Vajčner - bubny, perkuse, atmosférické figury

 • Stabilní obal: Pavel Hedrich - alikvotní zpěv, grumle, perkuse  /  Zua Švierčková - flétny (altová, sopránová), zpěv  /  Daniela Kilduff - housle, zpěv (bandzone.cz/sonichalo)  /  Martin Peřina - klarinet, saxofon (www.martinperina.cz)  /  Mira Killer Švec - djembe, perkuse  /  Mira Vahalík - kytara, zpěv  /  Honza Doležal - rytmotvůrce, bicí a perkuse (www.medicimbal.cz)  /  Aleš Řezáč - foukací harmonika, koncovka, harmonium (zakladatel Okamih Stretnutia)  /  Tomáš Dufek - dřevěné a teleskopické didgeridoo, brač, mandolína.

Didgeridoo - dechový hudební nástroj
 • Projekt CZECH DIDGERIDOO  www.czechdidgeridoo.com

 • Provozovatel webu CZECH DIDGERIDOO and DRUMS, od roku 1999 výrobce a prodejce etnického hudebního nástroje didgeridoo (vedlejší pracovní činnost), od 2005 lektor výuky hry na didgeridoo (metodické a tréninkové CD I. a II., workshopy pro veřejnost) a hráč na didgeridoo. V současnosti okrajový projekt, výroba didgeridoo předána kolegovi Tomáši Dufkovi, příležitostně výuka (individuálně nebo workshopy) a koncerty.